Close

Het balanceren tussen het ‘oude’ en ‘nieuwe’

Als beeldhouwer probeer ik zoveel mogelijk beelden te creëren met een bepaald gevoel of op basis van mijn intuïtie. Reflecterend op de wereld om mij heen en de tijdsgeest. Dit beeld heet ‘balans’ en hij is gemaakt in het afgelopen jaar. Een jaar met veel verandering op maatschappelijk-, sociaal- en werkgebied. Voor mij gaat veranderen over het vinden van een goede balans. De balans vinden tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ in je leven. Het leren balanceren tussen deze twee werelden en te durven kiezen. Veranderen is vaak uitdagend, omdat je veel moed en persoonlijke kracht nodig hebt.